Fictie

Deze website is een persoonlijk weblog (in de vorm van een online magazine) waarbij de De Club Vin Rouge dient als “aankleding”. De Société de Club Vin Rouge is dan ook speciaal voor deze website verzonnen en dus fictief! Daarmee berust elke overeenkomst met in de werkelijkheid bestaande personen, situaties, locaties (of wat dan ook) op toeval.

Aansprakelijkheid

Deze website is zeer zeker niet bedoeld om iemand of iets in welke vorm dan ook te kwetsen of schade toe te brengen. Verder streeft deze website geen commerciële doeleinden na en bestaan er geen verbanden of overeenkomsten met op deze site genoemde organisaties of bedrijven in welke vorm dan ook. Hetgeen op deze site staat wordt u kostenloos aangeboden. Het spreekt dan ook vanzelf dat aan de inhoud van deze site, in geen enkele vorm, rechten kunnen worden ontleent. Ook wijzen wij elke aansprakelijkheid als gevolg van gebruik van deze site van de hand.

Creative Commons

Tenzij anders aangegeven valt alle tekst op scvr.nl en clubvinrouge.nl onder een Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland (CC BY-NC-SA 3.0 NL) licentie. Deze licentie geeft u, in het kort, het recht om de teksten van deze site te gebruiken, zolang u een link naar deze site terugplaatst (of scvr.nl vermeldt als het gaat om een medium anders dan het internet), het alleen gebruikt voor niet-commerciële doeleinden en (als u het wijzigt) het onder dezelfde licentie uitgeeft.

De Creative Commons licentie geldt nadrukkelijk niet voor embedded geplaatste afbeeldingen, muziek, video en overige muli-media bestanden. Hiervoor geldt in beginsel dat deze auteursrechtelijk beschermd zijn en uitsluitend openbaar gemaakt mogen worden na toestemming van de rechthebbende eigenaar.

Onrechtmatigheden melden

Alle informatie op deze website wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Indien u desondanks materiaal aantreft waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kunt u door middel van het contactformulier een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen.
Om uw verzoek te kunnen behandelen, verzoeken wij u op het formulier aan te geven welke content het betreft en op welke pagina (url) u deze content aantrof. Wij streven ernaar uw verzoek binnen 14 dagen te behandelen.
Indien uw verzoek gegrond wordt geacht, zal de gevraagde informatie worden verwijdert. Het verwijderen van informatie impliceert niet dat wij enige aansprakelijkheid erkenen ter zake enig onrechtmatig handelen.